روش جامع برای برنامه‌ریزی بازاریابی جاذبه‌ای – راهنمای قدم به قدم

روش جامع برای برنامه‌ریزی بازاریابی جاذبه‌ای – راهنمای قدم به قدم

حرف و حدیث‌هایی زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه بازاریابی جاذبه‌ای خوب است، بازاریابی جاذبه‌ای عالی است ، اصلا هر کس این نوع بازاریابی را به کار نگیرد عقب‌مانده بازاریابی…
بازاریابی درونگرا  یا بازاریابی جاذبه‌ای چیست؟ چرا باید از بازاریابی درونگرا استفاده کنیم؟

بازاریابی درونگرا یا بازاریابی جاذبه‌ای چیست؟ چرا باید از بازاریابی درونگرا استفاده کنیم؟

اگر بخواهیم از بازاریابی دیجیتال صحبت کنیم خواه ناخواه باید در مورد بازاریابی درونگرا نیز صحبت کنیم البته به نظرم برای inbound marketing ترجمه بازاریابی جاذبه‌ای گزینه مناسبتری باشد چون…