روش جامع برای برنامه‌ریزی بازاریابی جاذبه‌ای – راهنمای قدم به قدم

روش جامع برای برنامه‌ریزی بازاریابی جاذبه‌ای – راهنمای قدم به قدم

حرف و حدیث‌هایی زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه بازاریابی جاذبه‌ای خوب است، بازاریابی جاذبه‌ای عالی است ، اصلا هر کس این نوع بازاریابی را به کار نگیرد عقب‌مانده بازاریابی…
آمار عددی کمپین‌های ایمیلی در ۲۰۱۶ – نرخ کلیک ، نرخ باز شدن ایمیل و …

آمار عددی کمپین‌های ایمیلی در ۲۰۱۶ – نرخ کلیک ، نرخ باز شدن ایمیل و …

برای اینکه موفقیت کمپینی را بسنجیم باید آن را با استانداری مقایسه کنیم تا ببینیم آیا کمپین‌مان راضی‌کننده بوده یا باید تغییری در نحوه اجرای کمپین‌هایمان داشته باشیم. خوشبختانه فضای…