• آمار عددی کمپین‌های ایمیلی در ۲۰۱۶ – نرخ کلیک ، نرخ باز شدن ایمیل و …

    برای اینکه موفقیت کمپینی را بسنجیم باید آن را با استانداری مقایسه کنیم تا ببینیم آیا کمپین‌مان راضی‌کننده بوده یا باید تغییری در نحوه اجرای کمپین‌هایمان داشته باشیم. خوشبختانه فضای آنلاین نسبت به فضای آفلاین این قابلیت را دارد که بتوانیم خیلی راحتتر، سریع‌تر و موثرتر فعالیت‌هایمان را اندازه‌گیری کنیم. وقتی رستورانی تبلیغاتی در سطح […]
    • ۳ سال پیش